wtorek, 21 lipca 2015


cóż za zmiany. jeszcze nie tak dawno jedyne o czym myślałam to sesja, a teraz mieszkam już w Londynie, pracuję w zupełnie nieznanej mi profesji, a po niej zwiedzam najpiękniejszą stolicę świata (w moim mniemaniu). nie czuję się jakbym przyjechała zwiedzić czy zarobić. czuję jakbym przeżywała przygodę. nowi ludzie, przestawienie się na inny język, inną kulturę. to dopiero kilka dni, oby nie skończyło się wielkim rozczarowaniem. fingers crossed

what a change. not so long ago the only thing I thought was exams, and now I live in London, working in the profession entirely unknown to me, and after that I visit the most beautiful capital of the world (in my opinion). I don't feel like I had come to visit or to earn. I feel like I was experiencing the adventure. new people, switching to another language, another culture. it is only a few days, hopefully will not ended up a huge disappointment. fingers crossed


t-shirt: river island
trousers: h&m
shoes: nike - air max
hat: new yorker
bag: h&m

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz